PARTERAPI
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


Parforholdet - Ægteskabet:

Den libanesiske digter og maler Kahlil Gibran (1883-1931) har i sin verdensberømte bog Profeten skrevet smukt om ægteskabet (parforholdet). Han skriver:

"Da talte Almitra atter og sagde: Og hvad om ægteskab, herre?
Og han svarede:
Sammen blev I født, og sammen skal I forblive.
Når dødens hvide vinge øder jeres dage, skal I forblive sammen,
ja, sammen skal I forblive endog i Guds tavse erindring.
Men lad, der være afstande i Jert samvær.
Og lad himlens brise danse imellem jer.
Elsk hverandre, men gør ikke kærlighed til en forpligtelse,
Snarere skal den være som vuggende vande mellem sjælenes kyster.
Fyld hinandens bæger, men drik af hver sit.
Giv hinanden af jert brød, men spis ikke af samme skive,
Syng og dans tilsammen og vær glad, men lad dog hinanden alene.

Ligesom luttens strenge er alene, om end de sitrer med samme melodi.
Giv jeres hjerter, men ikke som hinandens besiddelse?
Thi kun livets hånd kan rumme jeres hjerter.
Og stå, sammen, men dog ikke for nær hinanden;
Thi templets søller er adskilt,
Og cypressen og egetræet vokser ikke i hinandens skygge."


(Kahlil Gribran: Profeten, side 16)


Parforholdet er for mange af os en ret dejlig og svær udfordring, som ikke sjældent giver os vanskeligheder med vores partner, som enten ikke forstår os, respekterer os, gør som vi ønsker eller forventer, en partner som er en helt anden end den, vi forelskede i osv. Problemer i parforholdet kender vi alle til: skænderierne, uoverenstemmelserne, magtkampene og måske endda til vores lidt mere voldelige sider. Angsten for kærlighedstabet, længslen efter nærheden. Skal vi blive sammen, skal vi skilles, hvad med børnene, hvad med vennerne, hvad med økonomien, hvad med mig selv?

Hvorfor er det så vanskeligt? Det er der skrevet tusinder af bøger og digte om med lige så mange svar - og svaret er måske netop, at der er tusinder af svar på det. At det handler om din unikke personlighed, din livshistorie, din forståelse af livskvalitet, din seksualitet, din kærlighedsopfattelse, der skal matche med hans/hendes unikke personlighed, livshistorie, forståelse af livskvalitet, seksualitet, kærlighedsopfattelse, med respekt for jeres små og store forskelligheder og særheder og sammen med jeres personlige drømme om det helt nære og fælles.
Det er en vanskelig øvelse, som tager hele jeres livsperiode sammen. Den amerikanske psykolog Harville Hendrix har i sin bog Kærlighed & Samliv, Borgen 1999 en hypotese, som jeg finder rimelig og tankevækkende. Han mener, at en væsentlig årsag til, at vi forelsker os, er, at vi ubevidst hos partneren mener at kunne finde helbredelsen for de psykiske sår, som vores hidtige liv har forvoldt os, og at så længe de ikke bliver helet, ja så flytter nissen med i vores forhold. Efter mange års arbejde med parterapi og mange par, er jeg tilbøjelig til at give ham ret i hans hypotese.

Et forhold i udvikling kan ikke undgå konflikter og magtkampe, og det handler ikke om at undgå konflikterne og magtkampene men om at lære at tackle dem på en måde, hvor ingen bliver ydmyget, og hvor begge har oplevelsen af at bevare sin personlige integritet.Et af de helt store problemer er kommunikationen mellem de to. At vi ikke føler eller oplever, at vores partner forstår os, og derfor indgår kommunikationstræning meget ofte i en parterapi. At lære at lytte til, hvad vores partner vil fortælle os, og at lære at fortælle vores partner enkelt og direkte, hvad det er, vi har på hjerte.

Gode kommunikationsevner er væsentlige for et godt liv og for et levende og harmonisk samliv. Gode kommunikationsevner kan måske ikke løse jeres problemer, men ingen problemer kan løses uden disse evner.

Parterapien foregår ved, at I sammen kommer og fortæller, hvordan I hver især oplever jeres problemer og vanskeligheder i forholdet. Og sammen finder vi så mulige løsninger på problemerne. Nogen gange kan det indebære, at I hver især eller måske den ene i forholdet har brug for en periode med individuel terapi. For enkelte par kan det vise sig, at begge er bedst tjent med at forholdet afsluttes, og vi finder så sammen en måde at gøre det på, som er til at leve med - en måde at af-elskes på.

Parterapi er at tage sig selv og hinanden alvorligt for at sikre, at glæden og kærligheden osse fremover kan trives mellem jer og i jer.


PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPUT & SEXOLOG

SEXOLOGISK KLINIK - MIDTJYLLAND


Læs osse:

PSYKOTERAPI OG SEXOLOGI

VALG AF PSYKOTERAPEUT, SEXOLOG ELLER PSYKOLOG

Genspejling - om kommunikationstræning

At lytte - et digt


PARFORHOLD:

PSYKE & SEX DEBAT OM PARFORHOLD

BARNDOMMENS FAMILIELIV PÅVIRKER DET VOKSNE PARFORHOLD - Forskningsnyt fra psykologien 2003, 12(5)

DE, DER SAVNER KÆRLIGHED, ØDELÆGGER DEN SELV - Forskningsnyt fra psykologien 2003, 12(5)


Andre links:


Harville Hendrix: Imago Therapy (engelsksproget)

Harvile Hendrix: Kærlighed & Samliv, Borgen 1999


Phillip C. McGraw: FØRSTEHJÆLP TIL PARFORHOLD - Sådan genfinder I kærligheden, Borgen


Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


Ekstra interne søgeord: forelskelse, par, parforhold, parforholdet, parforholdsproblemer, krise, kriser, krisehjælp, angst, vold, miste, tab, sorg, skilsmisse, skilles, separation, seperetion, magtkampe, kognitiv terapi,imago terapi, imagoparterapi, imagoterapi, utro, utroskab, sidespring, skændes, skænderi, skænderier,
Senest opdateret 25. april 2021 Email til Webmaster Klik her!


FORSIDE | Indhold | Per Holm Knudsen | Psykoterapi & Sexologi | Parterapi | PSYKE & SEX | PSYKE & SEX DEBAT | PSYKE & SEX's SPØRGEHJØRNE | Kort | Biblioteket | Sexologisk klinik - Midtjylland | Dansk Forening for Klinisk Sexologi | Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter