DYRESEX OG
SINDELAGSKONTROL

PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Til Retsudvalget
Folketinget
Christainsborg


Med megen moro, nogen forundring og en del bekymring har jeg gennemlæst Dansk Folkepartis "Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod seksuelt misbrug af dyr. (B 31, den 18. marts 2005)".

Forslaget glimrer ved ikke at skelne mellem seksuelt brug og seksuelt misbrug af dyr, og jeg går derfor ud fra at enhver seksuelt brug af dyr for egen vindings eller lysts skyld efter forslaget skal være strafbart. (Forslagets bemærkning: "En kommende lovgivning bør derfor fastslå, at al kønslig omgang med dyr er ulovlig. Forbuddet skal ikke kun omfatte samleje, men enhver form for kønsligt samkvem mellem mennesker og dyr, ..")

Er det korrekt forstået går dansk landbrug svære tider i møde. Seksuelt misbrug af dyr er i dag vidt udbredt i det danske landbrug først og fremmest ved sædaftapning af sagesløse orner, tyre, hingste m.m., hvor mennesker m/k manipulerer de stakkels dyrs kønslemmer til sædafgang. Siden indfører inseminører m/k instrumenter i de sagesløse og "værgeløse" søers, køers, hoppers m.m. skeder og tvangsinseminerer de intetanende dyr. Dyrene har ikke på nogen måde givet tilsagn til disse (ydmygende og traumatiserende?) seksuelle greb, indgreb og samkvem. Men det kan jeg forstå vil være slut, hvis Dansk Folkepartis forslag bliver vedtaget.

Skulle jeg mod forventning have misforstået forslaget sådan, at tvangssædaftapning og tvangsinseminering af dyr stadig skal være tilladt, så er der for alvor grund til bekymring, fordi forslaget så ikke længere handler om det substantielle, nemlig seksuel aktivitet ("samkvem") mellem mennesker og dyr, men derimod er et forslag om SINDELAGSKONTROL (hvilket jo ikke er fremmed for Dansk Folkeparti). Det er nemlig i så fald motivet til den seksuelle aktivitet med dyret, der skal være strafbart og ikke selve den seksuelle handling, forstået sådan, at hvis sædaftapperen og inseminøren står og tænker på Dansk Folkepartis forslagsstilere: Christian H. Hansen, Kim Christiansen, Kristian Thulesen Dahl, Martin Henriksen, Pia Kjærsgaard, Morten Messerschmidt, Karin Nødgaard, Poul Nødgaard, Tina Petersen, Hans Kristian Skibby, Birthe Skaarup og Peter Skaarup under den seksuelle akt med dyret, så er det lovligt, men skulle sædaftapperen og inseminøren som følge af den seksuelle akt med dyret blive seksuelt ophidset eller tænke på penge, jvnf. forslagets bemærkninger om at tjene penge på sex med dyr ("sex med dyr og tjene penge"), så er der tale om en forbrydelse. Med andre ord vil Dansk Folkeparti i så fald ikke straffe den seksuelle handling med dyrets kønsorganer, men derimod straffe den seksuelle orientering, og det er sindelagskontrol.

Jeg forstår ærligt talt ikke, at Dansk Folkeparti ikke går skridtet fuldt ud og samtidig forbyder drab på dyr. Jeg mener, det er jo de færreste dyr, der har givet tilsagn til at blive slået ihjel og blive spist, men det kan jo være at forslagsstillerne i Dansk Folkeparti mener, at sex er værre end døden. Jeg forstår ærligt talt heller ikke, at man ikke samtidig forbyder indespærring af dyr, dyr har jo ikke ligefrem bedt om at blive spærret inde. Ja, der findes faktisk store grupper af mennesker i Danmark, som mener, at det både er perverst og en forbrydelse at spærre dyr inde, at slå dyr ihjel, at spise dyr og at anvende dyreskind.

Jeg skal for en ordens skyld fremhæve, at jeg fuldt ud støtter den nuværende dyreværnslov, der på passende vis gør det strafbart at mishandle dyr og herunder også seksuelle handlinger med dyr, der tilføjer dyret fysiske skader. Jeg finder, at den nuværende dyreværnslov er fuldt ud tilstrækkelig.

Jeg skal undlade at gå i detaljer med samtlige Dansk Folkepartis bemærkninger til forslaget, men blot bemærke, at der da så vidt jeg ved findes jurister i Dansk Folkepartis folketingsgruppe, og de burde nok have kigget bemærkningerne igennem først og have sikret, at der var blot et minimum af saglig dokumentation for indgrebet. Bemærkningerne glimrer ved først og fremmest at være moralske udsagn og opstød fra forskellige mennesker.

I embeds medfør har jeg gennem flere år undersøgt pornografiens indhold bl.a. på internettet, herunder dyresex og kan berette, idet jeg forstår, at Dansk Folkepartis forslagstillere ikke selv har ville have smuds på fingrene og i hjernerne, at hovedparten af den dyresexpornografi, der forekommer på internettet, handler om kvinder, der på forskellig vis har sex med først og fremmest hanhunde og hingste, som mere eller mindre dovent og af og til vældig lystigt deltager i de seksuelle aktiviteter. Sexformerne er hovedsageligt, at kvinderne udfører oralsex på handyrene og på forskellig vis lader sig penetrere af handyrene.

Det havde været på sin plads med en dokumentation i form af f.eks. indberetninger fra dyrlæger om f.eks. skader på hanhunde og hingste, der frivilligt har penetreret voksne kvinder, eller klager fra hanhunde og hingste, der føler sig psykisk forulempet og ydmyget over at have været udsat for oralsex. Herunder indberetninger fra dyrepsykologer, der har behandlet hanhunde og hingste, der har pådraget sig psykiske traumer ved at være filmet under seksuel aktivitet med mennesker. Voldelige skader, der er omfattet af den nuværende dyreværnsbeskyttelselov, er jo ikke interessante i forhold til forslaget, idet disse skader jo i dag i forvejen er strafbare.

Dansk Folkeparti henviser i bemærkninger til "Moseloven" og "Danske lov fra 1683" og kunne måske overveje, om det også burde være strafbart for dyrene frivilligt at deltage i den seksuelle aktivitet med mennesker. Man kunne overveje at stille dyrene for en dommer og at tildele dyrene en forsvarer, som man gjorde i det 14. og 15. århundrede, f.eks. gennem de danske dyreværnsforeninger. Dansk Folkeparti kunne samtidig overveje om dømte dyr, for så vidt de ikke tilhører den oprindelige danske fauna uanset antal generationer, skal udvises til deres oprindelsesland eller dømmes til slagtning. Eksempelvis ville en emu, der er dømt for samleje med en kvinde skulle udvises til Australien, selv om den og dens slægt er udruget i Danmark. Ønsker man inspiration og en grundig og sober gennemgang af hele dyresexproblematikken, vil jeg henvise til biologen og journalisten Midas Dekkers bog "De kære dyr - Historien om et kærligt forhold" (Tiderne Skifter 1995 - Samtid 1995).

De kære dyr
Klik på billedet for at se det større


Når Dansk Folkeparti nu f.eks. henviser til Det Gamle Testamentes forbud mod sodomi, så synes jeg nok, at man må henvise til Det Nye Testamente, der forklarer, at Maria blev besvangret af Helligånden i form af en due. Kristendommen er med andre ord grundlagt ved dyresex. I forhold til den græske mytologi godt nok i en discountudgave (en due) - grækerne lod i deres mytologi mere storladent bl.a. kvinder besvangre af en svane (Leda) og en tyr (Pasiphae). Hvis forslaget vedtages, vil enhver billedlig fremstilling af Leda med svanen og Jomfru Maria med due selvsagt fremover være forbudt ("den blotte besiddelse af billeder og film med mennesker i kønslig omgang med dyr skal være strafbar.").

Leda med svanen

Leda med svanen
Klik på billedet for at se det større


Og til sidst - et af Dansk Folkepartis argumenter synes jeg er meget tyndt, nemlig, at seksuelle handlinger med dyr skal være strafbare af hensyn til Danmarks renommé i udlandet ("Det er decideret skadeligt for Danmarks renommé")(sic!). Hvis man virkelig skulle højne Danmarks renommé i udlandet, så skulle man forbyde partier som Dansk Folkeparti. Intet parti har i nyere dansk historie i den grad ødelagt Danmarks renommé i udlandet. Men heldigvis er det sådan, at ingen fornuftigt tænkende voksen ville foreslå et forbud mod Dansk Folkeparti. Det er en god tradition i Danmark, at der skal være plads til både Loke og Thor. På samme vis må der være plads til mennesker, der er særligt kærlige med deres kæledyr uden fysisk at skade dem og uden, at det skal kriminaliseres ud fra devisen: Du må ikke elske med dit kæledyr, men du må gerne slå det ihjel og spise det.

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


31. maj 2005

Ovenstående henvendelse til Retsudvalget har været bragt som kronik i Information (15.06.05)


LINKS:

B 31 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod seksuelt misbrug af dyr.

Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr (november 2006).pdf

Sex med dyr – ja, hvorfor ikke? (Videnskab.dk 16.09.2010)

Sex med dyr forstyrrer vores romantiserede forhold til naturen (Information 13.09.2010)Har det interesse findes der 5 sider om Dyresex på min hjemmeside PSYKE & SEX:

Dyresex - Sex med dyr - Zoofili

Dyresex & moral

Fantasier om dyresex og voldsporno

Fantasier om dyresex

Dyresex (2)Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: fantasi, zoopheli, zoophleia, animalsex, horsefuck, bestiality, heste, hunde, hestesex, hundesex, sex med dyr, sodomi
Senest opdateret 17. februar 2015
Email til Webmaster Klik her!

  
FORSIDE | Indhold | Per Holm Knudsen | Psykoterapi & Sexologi | Parterapi | PSYKE & SEX | PSYKE & SEX DEBAT | PSYKE & SEX's SPØRGEHJØRNE | Kort | Biblioteket | Links | Maria Marcus | Dansk Forening for Klinisk Sexologi | Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter